Onroerend goed (contracten, huur, mede-eigendom, onteigening, …)

Professionelen, particulieren of agenten, de spelers in de vastgoedsector worden dagelijks met allerlei soorten juridische problemen geconfronteerd: het opstellen van overeenkomsten; vergunningsproblemen, fiscale structuren, problemen inzake de milieureglementering gelinkt aan het gebruik van onroerende goederen, geschillen, enz.

Het kantoor beschikt over een gespecialiseerde afdeling voor contracten die u kan bijstaan bij het opstellen van al uw vastgoedcontracten (verkoopcontract, aannemingsovereenkomst, onderaannemingsovereenkomst, architectenovereenkomst, afzage van het recht van natrekking, enzovoort).

Het team biedt u ook efficiënte bijstand voor alle raadplegingen in verband met de haalbaarheidsstudie, onderhandelingen of geschillenbeslechting in stedenbouwkundige en milieusituaties.

Wij kunnen u bijstaan in geval van onteigening

De onteigening ten algemenen nutte is altijd een delicate procedure. Voor degenen die eraan onderworpen zijn, leidt het tot instabiliteit in hun vastgoedsituatie; voor de administraties brengt het omslachtige, langdurige en dure administratieve procedures met zich mee. Ons team zal u efficiënt begeleiden in deze procedure.

Voor onteigeningsdossiers wegens openbaar nut, biedt Lexing de volgende diensten aan, afhankelijk van uw behoeften:

 • een betwisting van de wettigheid van de onteigening;
  • de geldigheid van het onteigeningsproject aanvechten
  • de wettigheid van administratieve onteigeningsbesluiten aanvechten;
 • minnelijke onderhandelingen over het bedrag van de voor de onteigening verschuldigde vergoeding; of,
 • het bedrag van de door de administratie voorgestelde compensatie – naar boven toe – aan te vechten, wanneer dit ontoereikend is, door middel van :
  • vertegenwoordiging voor de hoven en rechtbanken
  • toezicht op gerechtelijke expertises ter evaluatie van de waarde van de onteigende goederen;
  • rechtszaken, pleidooien en rechtsmiddelen.

Onze advocaten verdedigen de belangen van onteigende personen in dergelijke procedures. Wij vertegenwoordigen ook regelmatig de administratie.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Onze laatste gerelateerde publicaties/ conferenties

 • Conférence
  Nicolas DUCHATELET, Ismaël OULOUAN, Marie GILIS

  , “Innover dans l’immobilier : comment créer un immeuble à rendement ?”, Formation Earlegal Lexing, 20 octobre 2023.

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , “Vices apparents et cachés en matière immobilière”, CEFIM-IPI, 16 novembre 2023.

 • publication 01/12/2022
  Victoria RUELLE, Fanny COTON

  , "Gestion des candidatures et traitement des données des locataires : gare à la discrimination !", Federiamag, décembre 2022, p.30-31

Bijdrage(n)

 • publication 01/12/2022
  Victoria RUELLE, Fanny COTON

  , "Gestion des candidatures et traitement des données des locataires : gare à la discrimination !", Federiamag, décembre 2022, p.30-31

 • publication 31/01/2021

  , "

 • publication 18/03/2021

  , "Habitations légères résidentielles : quelles nouveautés depuis le décret du 2 mai 2019 ?", in For. Immo., Anthemis, mars 2021/37, pp.7-8

 • publication 22/09/2021

  , "Obligations du vendeur d'immeuble et clause exonératoire" dans Bulletin juridique et social, Anthemis, septembre 2021.

 • publication 27/01/2022

  ,"Le nouveau règlement de déontologie des architectes : l'architecte agent immobilier" dans Forum de l'immobilier, Anthemis, janvier 2022.

 • publication 28/05/2020
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , Editorial dans Forum de l'immobilier, Anthemis, mai 2020.

 • publication 29/09/2020
  Laurent-Olivier HENROTTE, J. Ancia

  , "Loi "anti-squat" du 18 octobre 2017 partiellement annulée par l'arrêt du 12 mars 2020 de la Cour constitutionnelle" dans Forum de l'immobilier, Anthemis, septembre 2020.

 • publication 27/05/2021
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "Vente d'un bien immobilier sous la forme d'une cession des parts de société : gare à la commission des agents immobiliers !" dans Forum de l'immobilier, Anthemis, mai 2021.

 • publication 29/07/2021
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "Obligation de résultat à charge du vendeur spécialisé, mais pas du vendeur professionnel" dans Forum de l'immobilier, Anthemis, juillet 2021.

 • publication 30/11/2021
  Julie HENRY

  , "Bail et force majeure : quid des inondations ?" dans Forum de l'immobilier, Anthemis, novembre 2021.

 • publication 01/07/2021

  , "Image d'un bien immobilier : peut-on l'exploiter sans l'accord du propriétaire et de l'architecte ?", Forum de l'immobilier, juillet 2021, p. 2

 • publication 26/03/2020
  Alexandre CASSART

  , "Puis-je acheter un immeuble avec un message WhatsApp ?", For. Immo., Vol. 31, P. 1.

 • publication 01/03/2018
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "La garantie des vices cachés et la qualité de vendeur professionnel : "Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi faire" ", Forum immobilier, n° 19, mars 2018, Anthémis, p. 2

 • publication 01/01/2019

  ” Le droit des biens et la réforme du Code civil : bref aperçu de l’évolution législative “, Forum de l’immobilier, janvier 2019, n°24, p. 3

 • publication 03/12/2018
  Alexandre CRUQUENAIRE

  , " Nouveautés en matière de bail portant sur la résidence principale du preneur en Région wallonne " in La régionalisation du bail, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 109 à 124

 • publication 02/10/2017

  ,  "Numerus clausus des droits réels démembrés : origines et évolutions", R.F.D.L., 2017/3, pp. 511-528.

 • publication 01/09/2015
  Fanny COTON

  , "Le bailleur ou l'agent immobilier peuvent-ils "screener" les candidats locataires ?", Forum de l'Immobilier, n° 4, septembre 2015, p. 1.

 • publication 08/01/2015
  Carine MALOU

  , "L'action en réparation collective en droit belge", Anthemis, Bull. soc. et jur., dec. 2014-2, n°532, pp. 6 à 10.

 • publication 03/03/2014
  Alexandre CRUQUENAIRE, Carine MALOU

  "Champ d'application (matériel et dans le temps) d'une nouvelle législation sur le bail de résidence principale",  in N. Bernard (dir.), "La dé-fédéralisation du bail d' habitation : quel(s) levier(s) pour les Régions ?", Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 181-222

 • publication 04/11/2009
  Alexandre CRUQUENAIRE

  , "Le bail de résidence principale: une réforme à l'épreuve", J.L.M.B., 2009, pp. 1449-1459 .

 • publication 04/01/2009
  Alexandre CRUQUENAIRE

  "La sanction du défaut d'enregistrement du bail de résidence principale", R.G.D.C., 2009, pp. 488-491

 • publication 31/07/2010
  Alexandre CRUQUENAIRE

  , "La protection du logement du preneur en cas de vente de l'immeuble loué", R.G.D.C., 2010, pp. 381-393

 • publication
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "Les jurisprudences divergentes des juridictions de l´ordre judiciaire et du Conseil d´Etat en matière d´expropriation d´extrème urgence", Note sous Trib. Namur, 10 mai 1999, Cah. dr. immob., 2000/5.

 • publication 30/06/2005
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "Le devoir de conseil et d´information des agents immobiliers", Cah. dr. immob., 2001/4, p. 2.

 • publication 30/06/2005
  Jean-François HENROTTE

  , "Quelle est la responsabilité des agents immobiliers du fait de l´évaluation d´un immeuble ?", Courr. immob., 1998/4, p. 3.

 • publication 30/06/1999
  Jean-François HENROTTE

  , "Des modes d´établissement d´une servitude de passage...", Cah. dr. immob., 1999/1, p. 22.

 • publication 30/06/2005
  Jean-François HENROTTE

  , La loi du 6 avril 2000 relative aux intérêts dus sur la partie à rembourser de l´indemnité d´expropriation, LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE(actualités), 25 janvier 2001.

Conferentie(s)

 • Conférence
  Nicolas DUCHATELET, Ismaël OULOUAN, Marie GILIS

  , “Innover dans l’immobilier : comment créer un immeuble à rendement ?”, Formation Earlegal Lexing, 20 octobre 2023.

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , “Vices apparents et cachés en matière immobilière”, CEFIM-IPI, 16 novembre 2023.

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , “Vices cachés et vices apparents : identification, garanties et exigences légales”, CEFiM, webinaire et Bruxelles, 9 février 2022, 24 février 2022, 10 mars 2022, 2 mai 2022.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , “Peut-on vendre son immeuble avec WhatsApp ?”, conférence sur le thème de la signature électronique des compromis de vente, Congrès Fédéria 18 octobre 2019.

 • Conférence
  Alexandre CRUQUENAIRE

  , ” Nouveautés en matière de bail portant sur la résidence principale du preneur en Région wallonne “, exposé lors du colloque organisé par le Centre de droit privé et le Master de spécialisation en notariat de l’UCLouvain, Louvain-la-Neuve, le 18 décembre 2018

 • Conférence
  Fanny COTON

  , « Bail et vie privée, quel examen possible de la solvabilité du candidat locataire », FEDERIA, 27 novembre 2015.

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , « Assurance construction et responsabilité des constructeurs », Congrès EBP, Bruxelles, 31 mars 2015.

 • Conférence
  Alexandre CRUQUENAIRE, Carine MALOU

  , “Champ d’application matériel et dans le temps d’une nouvelle réglementation sur le bail de résidence principale”, exposé lors du colloque organisé par le Conseil supérieur du Logement de Wallonie, sur le thème “La dé-fédéralisation du bail d’habitation : quel(s) levier(s) pour les Régions ?”, Charleroi, 27 février 2014

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  La gestion d’une copropriété, Bouge, le 23 avril 2013, FORIM.

Nieuws