Onroerend goed (huur, mede-eigendom, onteigening, …)

Professionelen, particulieren of agenten, de spelers in de vastgoedsector worden dagelijks met allerlei soorten juridische problemen geconfronteerd: het opstellen van overeenkomsten; vergunningsproblemen, fiscale structuren, problemen inzake de milieureglementering gelinkt aan het gebruik van onroerende goederen, geschillen, enz.

Het kantoor beschikt over een gespecialiseerd departement, dat u een efficiënte bijstand aanbiedt.

Het gaat daarbij om adviesverstrekking, haalbaarheidsstudies, het voeren van onderhandelingen of behandelen van geschillen omtrent stedenbouwkundige en milieuzaken, het opstellen van akten, contracten, basisakten en lastenboeken, en dit zowel in het kader van de verkoop, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, timesharing, leasing, privé- en handelshuurovereenkomsten, erfpacht en opstal, enz.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Enige vraag?

Contacteer ons