Onroerend goed (contracten, huur, mede-eigendom, onteigening, …)

Professionelen, particulieren of agenten, de spelers in de vastgoedsector worden dagelijks met allerlei soorten juridische problemen geconfronteerd: het opstellen van overeenkomsten; vergunningsproblemen, fiscale structuren, problemen inzake de milieureglementering gelinkt aan het gebruik van onroerende goederen, geschillen, enz.

De associatie beschikt over een gespecialiseerde afdeling voor contracten die u kan bijstaan bij het opstellen van al uw vastgoedcontracten (verkoopcontract, aannemingsovereenkomst, onderaannemingsovereenkomst, architectenovereenkomst, afzage van het recht van natrekking, enzovoort).

Het team biedt u ook efficiënte bijstand voor alle raadplegingen in verband met de haalbaarheidsstudie, onderhandelingen of geschillenbeslechting in stedenbouwkundige en milieusituaties.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Enige vraag?

Contacteer ons