Gegevensbescherming & Persoonlijke levenssfeer

Creactivity, het departement IP & IT van Lexing, biedt u volgende diensten aan:

  • Preventie en beheer van geschillen betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens via een officieel of privaat bestand;
  • uitvoering van interne audits om na te gaan of de gegevensverwerking aan de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) beantwoordt;
  • kennisgeving van de verwerking aan of verbanden met de Gegevensbeschermingsautoriteit;
  • beroep aan te tekening bij het Marktenhof;
  • opstelling van de polissen “Privéleven”, waarin de protocollen voor gegevensbeheer worden gedefinieerd;
  • organisatie van gegevensoverdracht naar derde landen;
  • bescherming van uw databanken door intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, bescherming sui generis, vertrouwelijkheidsbedingen);
  • het organiseren van in-house opleiding inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, daarin begrepen het onderwerp van de functionaris voor gegevensbescherming;
  • de outsourcing van de functie van Functionaris voor gegevensbescherming (DPO);
  • de vertegenwoordiingg van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

→ Meer informatie vindt u hier

Enige vraag?

Contacteer ons