Verzekeringen en aansprakelijkheid

Komt uw aansprakelijkheid in het gedrang of wenst u iemand privé of beroepsmatig aansprakelijk te stellen?

Wij behandelen alle aansprakelijkheidsgeschillen, zowel contractuele als uit onrechtmatige daad, in een privé- of beroepscontext.

Wij staan onze cliënten bij in onderhandelingen en het vinden van een minnelijke schikking, maar ook in aansprakelijkheidsgeschillen voor de rechtbank.

Wij behandelen alle elementen van de aansprakelijkheid, van de fout tot de evaluatie van de schade en het deskundigenonderzoek daaromtrent.

Wij gaan na of onze cliënten al dan niet gedekt zijn door een adequate verzekeringspolis.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Onze laatste gerelateerde publicaties/ conferenties

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , “ Recyclages en assurance : TRC, vraiment tous risques chantier ?”, Haute Ecole Libre Mosane, 11 octobre 2023.

 • Conférence
  Anne CUSTERS

  , « RC objective et terrorisme », ASSOCIATION BELGE DES RÉGLEURS DE SINISTRES- BELGISCHE VERENIGING VAN SCHADEREGELAARS, 14/04/2016.

 • Conférence
  Alexandre CRUQUENAIRE, Alexandre CASSART

  , “Cybersécurité: obligations légales et bonnes pratiques contractuelles”, exposé en marge de l’AG de FEPRABEL Liège, Aéroport de Liège, 16 juin 2022

Boek(en)

 • Publication
  Alexandre CASSART, Jean-François HENROTTE

  , "eReputations et responsabilité" in Liber Amicorum Noël Simar – Evaluation du dommage, Responsabilité civile et Assurances, Anthemis, 2013, pp. 345-362.

Bijdrage(n)

 • publication 28/01/2016
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "Les responsabilités après agréation des travaux de rénovation : le jeu des sept différences" dans Forum de l'immobilier, Anthemis, janvier 2016.

 • publication 28/01/2021
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "Assurance RC personnelle et volet RC de la TRC : quel assureur intervient ?" dans Forum de l'immobilier, Anthemis, janvier 2021.

 • publication 01/07/2020

  , "Coty II : une occasion manquée de responsabiliser les plateformes de marché en ligne ?", R.D.T.I., 2020/1-2, n° 78-79, pp. 114-120

 • publication 02/01/2019
  Laurent-Olivier HENROTTE

  ,"Élargissement de l’obligation d’assurance des prestataires intellectuels de la construction", Forum de l'immobilier, Anthemis, 2019, p. 1.

 • publication 03/07/2017
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , "L'assurance décennale obligatoire des entrepreneurs", Forum immobilier, n° 15, juillet 2017, Anthémis, p.8

 • publication 01/06/2018
  Alexandre CASSART

  , "Bref point sur la situation belge en matière de voiture autonome", R.D.T.I., no. 71, Juin 2018, p. 133.

 • publication 13/06/2013
  Laurent-Olivier HENROTTE, Stéphanie LENOIR

  , « Le concours d’assurances : un pas en avant, un pas en arrière » in Liber amicorum Noël SIMAR – Evaluation du dommage, Responsabilité civile et Assurances, Anthemis, 2013, pp. 441-462.

 • publication 28/08/2012
  Laurent-Olivier HENROTTE, Stéphanie VAN DER MERSCH

  « Le devoir de conseil de l’architecte : interdiction de toute clause contractuelle dérogatoire ? », note sous Cass., 6 janvier 2012, R.G.D.C., 2012/6, pp. 267 à 274.

Conferentie(s)

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , “ Recyclages en assurance : TRC, vraiment tous risques chantier ?”, Haute Ecole Libre Mosane, 11 octobre 2023.

 • Conférence
  Anne CUSTERS

  , « RC objective et terrorisme », ASSOCIATION BELGE DES RÉGLEURS DE SINISTRES- BELGISCHE VERENIGING VAN SCHADEREGELAARS, 14/04/2016.

 • Conférence
  Alexandre CRUQUENAIRE, Alexandre CASSART

  , “Cybersécurité: obligations légales et bonnes pratiques contractuelles”, exposé en marge de l’AG de FEPRABEL Liège, Aéroport de Liège, 16 juin 2022

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , “Responsabilité de l’architecte – Questions choisies”, Collège des Experts Architectes de Belgique, 16 février 2022.

 • Conférence
  Alexandre CRUQUENAIRE, Alexandre CASSART

  , Cyberattaque – Comment se préparer et bien s’assurer ?, Larcier, décembre 2021

 • Conférence
  Laurent-Olivier HENROTTE

  , “Assurances de la construction : couvertures, exclusions et déchéances”, HELMo CRIG, Liège, 10 novembre 2021.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , Drones : Assurance et vie Privée, conférence donnée dans le cadre du congrès annuel de la chambre francophone des Géomètres-Experts, Lien vers la présentation.

 • Conférence
  GOUDEN Marc

Kies uw advocaat uit ons team van creatieve advocaten die uw business begrijpen: