Bouwrecht

Professionelen in de bouwsector, bouwheren of makelaars, de spelers in de vastgoedsector worden dagelijks met allerlei soorten juridische problemen geconfronteerd: het opstellen van overeenkomsten; vergunningsproblemen; fiscale structuren; vragen over milieuproblematiek gelinkt aan het gebruik van onroerende goederen; geschillen, enz.

Het kantoor beschikt over een gespecialiseerd departement, dat u bijstand aanbiedt in onder andere volgende domeinen:

  • Redactie van architectencontracten, bouw- en promotieovereenkomsten, contracten van onderaanneming, algemene voorwaarden, administratieve bepalingen van lastenboeken, zowel in privé-bestekken als voor overheidsopdrachten.
  • Assistentie bij het ontwikkelen van vastgoedprojecten, zowel privé als openbaar en van gemiddelde en grote omvang.
  • Advisering en bijstand van architecten, ingenieurs, ondernemers, promotors, project managers en bouwheren tijdens de contractuele onderhandelingsfasen, alsook ter voorbereiding van een geschil en in de afwikkeling daarvan.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Enige vraag?

Contacteer ons