Modellen en Packs

We bieden modelcontracten en Packs.

Onze modellen worden U voorgesteld in twee bewerkbare formaten: .doc en .odt. De software LibreOffice Writer die u toelaat de .odt bestanden te lezen en te printen is gratis te downloaden van de website https://nl.libreoffice.org.

We zijn uiteraard ter uwer beschikking om dit contract te individualiseren dank zij onze module online raadpleging.

Zodra u het modelcontract downloadt, kan u uw herroepingsrecht niet meer inroepen. Het downloaden houdt uw voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord in met het verlies van uw herroepingsrecht.

Enige vraag?

Contacteer ons