Stedenbouw

De afdeling publiek recht bestaat uit advocaten die over een grondige kennis van het recht inzake stedenbouw beschikken.

Het departement van publiek recht verleent bijstand en advies aan de openbare overheden (federaal, gewestelijk, communautair of lokaal), maar ook aan privé-vennootschappen en aan particulieren.

Het kan bijvoorbeeld een vennootschap die zich in België wenst te vestigen, bijstaan om haar kennis van zaken te geven in de reglementering omtrent overheidsopdrachten, stedenbouw, etc.

Het departement van publiek en administratief recht bezit een grote ervaring in procedures voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de gerechtelijke rechtscolleges die tussenkomen in geschillen waarbij administratieve overheden betrokken zijn.

 

Enige vraag?

Contacteer ons