Verantwoord ondernemen

Kunst

Lexing zet zich in om kunst en cultuur nauw te betrekken bij de uitoefening van het beroep van advocaat.

Lexing organiseert elke drie maanden tentoonstellingen in haar kantoor. Zo hebben o.a. reeds geëxposeerd Evelyne van Poppel, Djamel Merbah, Eliette Gouhie, Marlène Azzalini, Françoise Vasanne (Namen), Fabienne Marchot, Ludmilla Klejniak, Josiane HermesseLilla Lazzari, Angele de Barquin, Andrée Spriesterbach, Laurent D’Alvise (Namur), Bruno Bonnami, Véronique Martinelli, Marie de Montpellier (Namen), Thierry Grootaers,  Bert Van PeltMaria PaceFrédéric MaterneYves Buffalo, Alice Pirson (Namen), Boris Mestchersky, Michel Hella, Marc SterkendriesAnastasio Marquez, Jean-François Cuda, Sophie Verbrouck, Jean-Paul Laixhay, Cécile Dumortier, Marielle Schumacker (Namen), Thomas Quoidbach, Jonathan Voleppe, Vincent Botta, Sophie LEX (Namen), Caroline Roloux, Philippe Herbet, Frédéric Rensonnet (Namen), Emilio Sanchez Chico, Pascale Loréa en Marie-Jeanne Désir ,Vanessa Cao, bruceontherocks en nu Sun Cha (Luik) en Carine Malou en Laurent-Olivier Henrotte (Namen).

Bruno Bonnami

Medewerkers

Binnen onze uitoefeningsstructuur beschouwen wij onze medewerkers en werknemers als ons meest kostbaar gegeven.

Daar wij ons bewust zijn van het feit dat creativiteit uit diversiteit ontspringt, verwelkomen en respecteren wij het verschil in aanpak, culturen en levensoriëntaties, zulks uiteindelijk ten bate van onze klanten.

Getrouw aan onze interne groeidoelstellingen en uit de zorg om op een of andere manier innovatie te begunstigen begeleidt het kantoor zijn advocaten in hun ambities en ondersteunt het hen in hun academische of familiale projecten.

Daarnaast zet Lexing zich in in de strijd tegen alle vormen van pesterijen.

Milieu

Elke economische activiteit heeft een impact op het milieu.
Lexing is zich hiervan bewust en tracht deze impact te minimaliseren:

Recyclage van het papier en minimalisatie van het gebruik

  • Door het gebruik van gemengd FSC-papier (tenminste 70% gerecycleerd), Witte Zwaan, TCF (volledig chloorvrij) en Ecolabel;
  • Standaard recto/verso printen op wit papier (ontwerpen, kopieën, …)
  • In plaats van het automatisch afprinten van e-mails wordt gebruik gemaakt van een weloverwogen afdruk en een elektronische kopie
  • Gebruik van een elektronische kopie van dossiers om overbodige afdrukken te beperken.

Openbaar vervoer of carpooling

Wij moedigen onze leden en onze cliënten aan het openbaar vervoer te gebruiken, waarnaar ook in elk van onze routebeschrijvingen wordt verwezen. Alle leden van het kantoor worden aangespoord om naar kantoor of vergaderingen te carpoolen.

Telewerken

Wij moedigen reeds geruime tijd het gebruik van informatie- of communicatietechnologieën aan. Iedereen heeft een beveiligde toegang tot het netwerk, wat thuiswerken mogelijk maakt.

Gebruik van energiebesparende lampen

Overal waar mogelijk, vervangen wij lampen door een economisch equivalent of LED. Bij het inrichten van nieuwe kantoren geven wij in de mate van het mogelijke dan ook de voorkeur aan deze technologieën.

Beperking van het watergebruik

Het kantoor maakt gebruik van milieuvriendelijk materiaal om de waterconsumptie te beperken.

Groene computers

Vervangen van elektronische apparaten (PC, printers, kopieermachines, computerschermen, …) door minder vervuilend en minder energieverbruikend materiaal (TCO, EPEAT et Energy Star). Afval wordt gesorteerd en batterijen, inkt en elektronische apparaten worden gerecycleerd.

Energie-audit

Twee grondige audits hebben geleid tot het vervangen van de ketels en leidingen.

Regelmatig wijzen wij op ieders verantwoordelijkheid bij bepaalde handelingen, zowel in het dagelijks leven, als op kantoor.

Water, verwarming, verlichting, …

Enige vraag?

Contacteer ons