ICT en mediarecht

Creactivity, het departement IP & IT van Lexing, biedt u volgende diensten aan:

  • De analyse, het onderhandelen en opstellen van informaticaovereenkomsten: hardware, software, verkoop, verhuur, onderhoud, leasing, financiering, lastenboek. De beëindiging van overeenkomsten en onrechtmatige bedingen;
  • De aansprakelijkheid van de leverancier, van de informatica-adviseur en van de klant ;
  • Elektronische communicaties, netwerken, elektronische betalingen, moderne bewijstechnieken, handel via internet;
  • E-commerce;
  • Analyse, preventie en beheer van geschillen in verband met de eer en goede naam van natuurlijke en rechtspersonen.
  • Het voorkomen en behandelen van geschillen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en betreffende de verwerking van persoonsgegevens via een officieel of privaat bestand;
  • Advies, ook preventief en bijstand in het kader van gerechtelijke procedures betreffende alle vormen van cybercriminaliteit (hacking, online laster, oplichting, verduistering, enz.) zowel vanuit nationaal als internationaal oogpunt.
  • Advies, bijstand en redactie van contracten op het gebied van media, reclame en onlineplatformen.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

→ Meer informatie vindt u hier

Enige vraag?

Contacteer ons