Strafrecht

Bent u slachtoffer van een inbreuk?

Bent u een particulier, onderneming of overheid en wenst u een klacht neer te leggen of de opvolging van een zaak die al ingeleid is te verzekeren, zulks ongeacht of het op nationaal of internationaal niveau is?

Of de dader al bekend is of er een onderzoek gevoerd dient te worden, onze associatie beschikt over een gespecialiseerd team dat u bijstand aanbiedt, dit onder meer binnen volgende domeinen :

 • het neerleggen en opvolgen van klachten (in het bijzonder bijstand gedurende een politieverhoor) ;
 • rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank ;
 • burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter, voor de correctionele rechtbank, het Hof van Beroep of het Hof van Assisen;
 • bijstand, het ondernemen van stappen en belangenverdediging tijdens zittingen of in het kader van een strafrechtelijke bemiddeling;
 • procedure ter begroting en verhaal van uw schade;
 • procedure in strafzaken voor het Hof van Cassatie ;
 • procedure voor de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.

Ons internationaal advocatennetwerk kan daarbij zorgen voor een wereldwijde, efficiënte opvolging van die procedures.

Bent u verdachte of beschuldigd van een inbreuk ?

Welk soort inbreuk u ook ten laste gelegd wordt (overtreding, wanbedrijf of misdaad), onze associatie beschikt over een gespecialiseerd team dat u bijstand aanbiedt, onder meer in volgende domeinen :

 • bijstand tijdens verhoren, confrontaties en reconstructies ;
 • actieve opvolging van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek (in het bijzonder voorlopige hechtenis) ;
 • bijstand in het kader van de strafrechtelijke bemiddeling ;
 • bijstand en vertegenwoordiging ter zitting voor de politie- en correctionele rechtbanken, voor het Hof van Beroep en Hof van Assisen (inclusief persmisdrijven);
 • procedure in strafzaken voor het Hof van Cassatie ;
 • betwisting en verdediging in het kader van procedures inzake de schadeloosstelling van slachtoffers ;
 • procedure ter verkrijging van een schadevergoeding voor de Commissie voor onwerkzame voorlopige hechtenis  ;
 • proedure voor de strafuitvoeringsrechtbank ;

Ervaring, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, efficiëntie en doorzettingsvermogen zullen de kernideeën vormen van  onze tussenkomst waarmee wij u terzijde staan.

Enige vraag?

Contacteer ons