Strafrecht

Bent u slachtoffer van een inbreuk?

Bent u een particulier, onderneming of overheid en wenst u een klacht neer te leggen of de opvolging van een zaak die al ingeleid is te verzekeren, zulks ongeacht of het op nationaal of internationaal niveau is?

Bent u het slachtoffer van computercriminaliteit, heeft ransomware uw servers geblokkeerd?

Wordt u op het internet belasterd en lastiggevallen of wordt uw privacy op het web geschonden?

Of de dader al bekend is of er een onderzoek gevoerd dient te worden, het kantoor beschikt over een gespecialiseerd team dat u bijstand aanbiedt, dit onder meer binnen volgende domeinen:

 • Bijstand bij de uitvoering van de NIS-richtlijn en andere toepasselijke wetgeving;
 • het neerleggen en opvolgen van klachten;
 • rechtstreekse dagvaarding voor de Strafrechtbank;
 • burgerlijke partijstelling;
 • aanpak, bijstand en belangenverdediging tijdens zittingen of in het kader van een strafrechtelijke bemiddeling;
 • procedure ter begroting en verhaal van uw schade;
 • procedure in strafzaken voor het Hof van Cassatie.

Ons internationaal advocatennetwerk kan daarbij zorgen voor een wereldwijde, efficiënte opvolging van die procedures.

Bent u verdachte of beschuldigd van een inbreuk?

In combinatie met onze andere expertise kunnen wij u bijstaan als u wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit op het gebied van cybercriminaliteit, persdelicten, schade aan de digitale reputatie, namaak en piraterij, maar ook in geval van overtreding van economische of luchtvaartregelgeving.

Welk soort inbreuk u ook ten laste gelegd wordt (overtreding, wanbedrijf of misdaad), onze associatie beschikt over een gespecialiseerd team dat u bijstand aanbiedt, onder meer in volgende domeinen:

 • bijstand tijdens onderzoeken en hoorzittingen, onder meer voor de verschillende inspectiediensten van de FOD en de ODW, of voor het DGLV;
 • actieve opvolging van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek;
 • bijstand in het kader van de strafrechtelijke bemiddeling;
 • bijstand en vertegenwoordiging tijdens zittingen voor hoven en rechtbanken (met inbegrip van persmisdrijven voor het Hof van Cassatie);
 • procedure in strafzaken voor het Hof van Cassatie;
 • betwisting en verdediging in het kader van procedures inzake de schadeloosstelling van slachtoffers.

Ervaring, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, efficiëntie en doorzettingsvermogen zullen de kernideeën vormen van onze tussenkomst waarmee wij u terzijde staan.

Onze deskundige vennoten

Onze laatste gerelateerde publicaties/ conferenties

 • publication 29/06/2022
  Alexandre CRUQUENAIRE

  , "La cybersécurité dans les contrats informatiques: une application fertile de la notion d’obligation essentielle", in Liber Amicorum Xavier Thunis, Bruxelles, Larcier, 2022

 • publication 01/07/2022
  Jean-François HENROTTE, Janice F. MULLIGAN

  , "HACKING EACH OTHER TO DEATH - Cyber-war and the Russia-Ukraine Conflict", Juriste international, 2022/2, pp. 90-91.

 • Conférence
  Jean-François HENROTTE

  , “L’efficacité des législations en vigueur dans la protection des femmes contre les différentes formes de violence en ligne” in Journée internationale des femmes, UIA et CNB, Paris, 8 mars 2022.

Bijdrage(n)

 • publication 29/06/2022
  Alexandre CRUQUENAIRE

  , "La cybersécurité dans les contrats informatiques: une application fertile de la notion d’obligation essentielle", in Liber Amicorum Xavier Thunis, Bruxelles, Larcier, 2022

 • publication 01/07/2022
  Jean-François HENROTTE, Janice F. MULLIGAN

  , "HACKING EACH OTHER TO DEATH - Cyber-war and the Russia-Ukraine Conflict", Juriste international, 2022/2, pp. 90-91.

 • publication 26/09/2019
  Jean-François HENROTTE

  , "Le pirate éthique à l'épreuve du droit pénal et de la protection des données", Legitech, Luxembourg, RPIN, 2019 #01, pp. 18-25

Conferentie(s)

 • Conférence
  Jean-François HENROTTE

  , “L’efficacité des législations en vigueur dans la protection des femmes contre les différentes formes de violence en ligne” in Journée internationale des femmes, UIA et CNB, Paris, 8 mars 2022.

 • Conférence
  Alexandre CRUQUENAIRE, Alexandre CASSART

  , Cyberattaque – Comment se préparer et bien s’assurer ?, Larcier, décembre 2021

 • Conférence
  Jean-François HENROTTE

  , « Conclusions », in Patrimoine informationnel, know-how et secrets d’affaires des entreprises : comment les protéger et faire face aux attaques informatiques ?, Legitech, Luxembourg, 26 septembre 2019

 • Conférence

  , « Le pirate éthique face au droit pénal et au RGPD », in Patrimoine informationnel, know-how et secrets d’affaires des entreprises : comment les protéger et faire face aux attaques informatiques ?, Legitech, Luxembourg, 26 septembre 2019

 • Conférence
  Jean-François HENROTTE

  , “Le hacking éthique et le RGPD” in Luxembourg Data Protection Days, Grand-duché de Luxembourg, Luxembourg, 7 mai 2019

 • Conférence
  Alexandre CRUQUENAIRE

  , “Cyber-risks”: quels risques juridiques pour les entités du secteur public?, conférence EBP, Bruxelles

 • Conférence
  Jean-François HENROTTE

  , “Le dossier électronique en matière pénale – Une autre façon d´aborder Phenix et ses changements”, Conférence de midi de la C.L.J.B., Liège, 16 mai 2006.

 • Conférence
  Jean-François HENROTTE

  , L´importance de la collaboration internationale dans l´échange d´informations policières et de coopération judiciaire, in La cybercriminalité, Programme des Nations Unies pour le Développement, Casablanca, Royaume du Maroc, 19-20 juin, 2007.

Kies uw advocaat uit ons team van creatieve advocaten die uw business begrijpen: