Marktpraktijken en consumentenbescherming

Wij geven juridisch advies en staan onze klanten bij in het kader van procedures (vorderingen tot staking, tot herstel en strafvorderingen), dit in volgende materies: het informeren van de consument, prijsreglementering, reclame, onrechtmatige bedingen, verboden handelspraktijken of strijdig met eerlijke gebruiken.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Enige vraag?

Contacteer ons