Artificiële intelligentie

De leden van ons team ondersteunen actoren inzake artificiële intelligentie (AI-afdelingen, technologiebedrijven, leveranciers en uitgevers van AI-oplossingen, dataspelers, onderwijsinstellingen, onderzoekslaboratoria, ontwerpers, enz.) en alle publieke en private entiteiten in alle sectoren bij de implementatie van hun projecten om AI te integreren in hun bedrijfsstrategie.

AI is nu overal en de voordelen ervan voor ons dagelijks leven zijn duidelijk: voorspelling, begeleiding, aanbevelingen, diagnostiek, veiligheid, toegang tot onderwijs en opleiding, vooruitgang in gezondheid en geneeskunde, taakautomatisering, productiviteitswinst, enz.

Aan de andere kant gaat de opkomst van algoritmische technologieën gepaard met groeiende bezorgdheid over hun mogelijke ongewenste effecten op individuen: transparantie, traceerbaarheid, controle van het aanleren en ontwikkeling door gegevens, betrouwbaarheid, vooringenomenheid, veiligheid en vertrouwelijkheid.

Vanuit dit oogpunt is met de opkomst van de krachtigste generatieve AI’s en het duizelingwekkende succes van ChatGPT ongetwijfeld een nieuw stadium bereikt.

Vandaar het belang van een strategie om AI te reguleren via ethiek, maar ook via de wet. En om een echt juridisch ecosysteem op te zetten dat specifiek is voor algoritmen.

Wereldwijd komt er een beweging op gang om een betrouwbare artificiële intelligentie te creëren. Europa lanceert een wetgevingspakket zonder weerga: Met de Digital Service Act voorop, liggen in Brussel verschillende richtlijnen en verordeningen op de tekentafel. Voor het eerst bereidt de EU zich voor om de grenzen te trekken van wat aanvaardbaar is voor onze democratische samenlevingen.

Als voorloper op het gebied van geavanceerde technologie startte het kantoor tien jaar geleden een afdeling die zich bezighield met het recht van robotica en kunstmatige intelligentie, waarmee het vooruitliep op de erkenning door het recht van een nieuwe technologische revolutie die minstens zo belangrijk was als computers en internet in de 20e eeuw.

Tien jaar later heeft de ontwikkeling van robotica geleid tot de oprichting van een specifiek juridisch kader, dat het resultaat is van wet- en regelgevingsnormen, maar ook van ‘soft law’, soms verspreid, vaak sectorspecifiek, die de verdienste heeft ‘de weg te wijzen’ naar een industrie die wacht op juridische en ethische oplossingen, en naar gebruikers van verbonden objecten die gerustgesteld willen worden over het gebruik van hun persoonlijke gegevens.

Onze laatste gerelateerde publicaties/ conferenties

Conferentie(s)