Europees recht en mededingingsrecht

Het mededingingsrecht en de vrijheden van verkeer staan centraal in het zakenleven. Die regels brengen de economische publieke orde tot stand. Zij mogen noch door de ondernemingen noch door de publieke overheden veronachtzaamd worden.

Wij beschikken over een unieke deskundigheid. Wij verlenen u rechtskundige bijstand in volgende domeinen :

  • Belgisch en Europees mededingingsrecht;
  • Concurrentieverstorende afspraken, akkoorden et kartels ;
  • Misbruik van machtsposities ;
  • Staatssteun;
  • Intrede op een voorbehouden markt;
  • Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen ;
  • Gereglementeerde bedrijfstakken (telecomsector, energie, …) ;
  • Intellectuele eigendom ;
  • Oneerlijke concurrentie en handelspraktijken;
  • Consumentenbescherming.

Hogerop verlenen wij u advies om geschillen te vermijden. Wij verlenen zowel bijstand aan ondernemingen (opstellen van distributieovereenkomsten, licentieovereenkomsten, of betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten) als aan publieke overheden (advies betreffende het openbaar beleid, de opstelling van wetsvoorstellen of de aanzegging van maatregelen van staatssteun).

Op onderliggend niveau verlenen wij u bijstand in elk soort geschil (klacht bij de mededingingsautoriteit of verzoek tot clementie, vordering tot staking, kort geding, vorderingen tot schadevergoeding en class action). Wij komen op regelmatige basis tussen voor gerechtelijke instanties, voor de Europese Commissie of de Mededingingsautoriteit.

De handel kent geen grenzen meer ; wij bieden u een internationaal aangepaste dienst aan. De advocaten van onze associatie staan u voor de jurisdicties van meer dan 25 landen bij.

Een team van rechtsbeoefenaars met een grondige kennis van de materie, begeleidt u:

Enige vraag?

Contacteer ons