Luchtvervoerrecht

De advocaten van Lexing geven juridisch advies aan verschillende spelers in de luchtvaartindustrie, voornamelijk luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigfabrikanten, zowel op het gebied van hardware als software.

De geleverde diensten kunnen met name bestaan uit :

  • Bijstand en juridische verdediging van luchtvaartmaatschappijen in het kader van de EU261-geschillenbeslechting.
  • Hulp bij industriële of luchthavencontracten: hulp bij het onderhandelen, opstellen en herzien van contracten, beheer van aanbestedingen (contractbeheer)
  • Advies over het beheer van technische en persoonsgegevens
  • Juridische bijstand en verdediging in milieuprocedures (geluidsnormen, vervuiling, enz.).
  • het beheer van de bescherming, de waardering van de industriële activa en de activa voor industriële ontwikkeling
  • bijstand in geval van een luchtvaartongeval, ook in civiele en strafrechtelijke procedures
  • controle van het normatieve risico
  • het uitvoeren van een juridische risicobeoordeling
  • Juridisch advies over dronautica

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Enige vraag?

Contacteer ons