Luchtvervoerrecht

Onze advocaten geven juridisch advies aan verschillende spelers in de luchtvaartindustrie, voornamelijk luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigfabrikanten, zowel op het gebied van hardware als software.

De geleverde diensten kunnen met name bestaan uit :

 • Bijstand en juridische verdediging van luchtvaartmaatschappijen in het kader van de EU261-geschillenbeslechting.
 • Hulp bij industriële of luchthavencontracten: hulp bij het onderhandelen, opstellen en herzien van contracten, beheer van aanbestedingen (contractbeheer)
 • Advies over het beheer van technische en persoonsgegevens
 • Juridische bijstand en verdediging in milieuprocedures (geluidsnormen, vervuiling, enz.).
 • het beheer van de bescherming, de waardering van de industriële activa en de activa voor industriële ontwikkeling
 • bijstand in geval van een luchtvaartongeval, ook in civiele en strafrechtelijke procedures
 • controle van het normatieve risico
 • het uitvoeren van een juridische risicobeoordeling
 • Juridisch advies over dronautica

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Onze deskundige vennoten

Onze laatste gerelateerde publicaties/ conferenties

 • publication 18/11/2021
  Alexandre CASSART, Anne-Valentine RENSONNET

  , "High-altitude surveillance and data protection: Space, the final frontier of privacy?", in H. Jacquemin (coord.), Time to reshape the digital society, Larcier, 2021.

 • Conférence
  Anne-Valentine RENSONNET, Alexandre CASSART

  , “High-altitude surveillance and data protection: Space, the final frontier of privacy?”, in Time to reshape the digital society – International conference celebrating the 40th anniversary of the CRIDS, Namur, 18 novembre 2021.

 • publication 19/09/2019
  Alexandre CASSART

  , « L'utilisation des drones pour la recherche d'infractions urbanistiques », For. immo., 2019/28, p. 7.

Boek(en)

 • Publication
  Alexandre CASSART

  , Droit des drones - Belgique, France, Luxembourg, Bruylant, Bruxelles, Coll. Lexing - Technologies avancées & Droit, Bruylant, Bruxelles, mars 2017 (le site de l'éditeur).

Bijdrage(n)

 • publication 18/11/2021
  Alexandre CASSART, Anne-Valentine RENSONNET

  , "High-altitude surveillance and data protection: Space, the final frontier of privacy?", in H. Jacquemin (coord.), Time to reshape the digital society, Larcier, 2021.

 • publication 19/09/2019
  Alexandre CASSART

  , « L'utilisation des drones pour la recherche d'infractions urbanistiques », For. immo., 2019/28, p. 7.

 • publication 15/02/2017
  Alexandre CASSART

  , "Drones : y a-t-il un télépilote dans l'aéronef ?", R.D.T.I., 2017, n°62.

Conferentie(s)

 • Conférence
  Anne-Valentine RENSONNET, Alexandre CASSART

  , “High-altitude surveillance and data protection: Space, the final frontier of privacy?”, in Time to reshape the digital society – International conference celebrating the 40th anniversary of the CRIDS, Namur, 18 novembre 2021.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , EASA Draft Regulation Laying Down Rules as Regards Unmanned Aircraft Operations – One Regulation to Rule Them All ?, Toronto, 2017, November 3rd, Unmnaned Canada 2017.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , “Quel code de la route pour les voitures volantes ?”, Présentation donnée à l’occasion de la conférence annuelle du Forum Financier de Liège, 25 avril 2019.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , “Usage des drones par les pouvoirs publics : Problématiques juridiques”, Conférence organisée par la Commune de Neupré et le GREOVA, Neupré, 17 septembre 2018.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  Intervention dans le cadre du Café Numérique Liège, Drones, jouets ou outils professionnels ?, 26 novembre 2015.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , Drones : Aspects juridiques, intervention dans le cadre de l’UCL – Drone Workshop Day, 15 septembre 2015.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , “Drones : Aspects Juridiques”, UCL – Drone and research Workshop, 15 septembre 2015.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , Le droit des drones : enjeux et perspectives, présentation dans le cadre du congrès annuel du réseau Lexing à Paris consacré au droit des robots, juin 2015.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  , Drones : Assurance et vie Privée, conférence donnée dans le cadre du congrès annuel de la chambre francophone des Géomètres-Experts, Lien vers la présentation.

 • Conférence
  Alexandre CASSART

  “Survol du droit des drones”, présentation donnée dans le cadre du Café Numérique de Liège, 7 mai 2014.

Kies uw advocaat uit ons team van creatieve advocaten die uw business begrijpen: