Aannemers / Projectontwikkelaars

Aannemer of projectontwikkelaar, onze associatie verdedigt u!

Het departement Structure heeft haar faam ten dienste van alle partijen in de bouw (ontwikkelaars, aannemers…) gefundeerd op een sterk gespecialiseerde juridische competentie en een concrete ervaring.

Dankzij hun jarenlange ervaring en hun specialisatie kennen de advocaten van de afdeling Structure de verschillende betrokken actoren, de aarzelingen rond de opbouw van een onroerend goed alsmede de technische realiteit van een werf. Het is die kennis die wij u ten dienste stellen.

Juridische competentie volstaat inderdaad niet. Een technische deskundigheid is onmisbaar om dossiers op zich te nemen.

De behandeling van de dossiers vergt in de eerste plaats een goed begrip van de verschillende bouwtechnieken. In vele dossiers draaien de discussies vooral rond het al dan niet bestaan van gebreken en het naleven van de regels van de kunst. In die omstandigheden is het absoluut noodzakelijk dat de advocaat-raadsman vertrouwd is met de uitvoeringsregels.

De juridische techniek staat eveneens centraal aangezien vele juridische kwesties sectorspecifiek zijn:

  • Verdeling van de verbintenissen tussen de bouwheer, de architect en de aannemer, het studiebureau enz.;
  • Verdediging tegen vorderingen wegens gebreken en inzake aansprakelijkheid;
  • Opstelling van aannemingsovereenkomsten of promotieovereenkomsten;
  • Vastgoedkwesties, aangelegenheden inzake goederenrecht en mede-eigendom;
  • Analyse van de gunning van overheidsopdrachten en particuliere opdrachten en de controle erop;
  • De verzekeringen van de aannemers (beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ABR, tienjarige aansprakelijkheid);

Onze vaardigheden om de aannemer (en de projectontwikkelaar) te vrijwaren tegen aansprakelijkheid

Het departement ‘Structure’ is samengesteld uit een compleet team van advocaten gespecialiseerd in het bouwrecht, dat u vanaf het uitzetten van de bouwlijnen tot de definitieve oplevering terzijde staat. Wij bieden u een compleet dienstengamma aan:

  • Het opstellen van contracten en vastgoedconstructies
  • Advies bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten;
  • Oplossing van geschillen inzake mede-eigendom;
  • Vertegenwoordiging in het kader van conflicten (gerechtelijk, maar ook administratief, arbitrage, bemiddeling…);

Het beroep van projectontwikkelaar is een omkaderd beroep

Sinds meerdere jaren is het beroep van projectontwikkelaar reglementair georganiseerd teneinde de consumentenbescherming te verzekeren.

De advocaten van de associatie beheersen elk punt van de reglementering en bieden u een kwalitatieve juridische bijstand aan.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis van de materie, staat aannemers en projectontwikkelaars terzijde:

Enige vraag?

Contacteer ons