Ondernemingen

De advocatenassociatie biedt juridische oplossingen aan aan ondernemingen

De ondernemingen- de ondernemers, wie ze ook zijn – ze verleggen grenzen.

Ondernemingen dienen in hun handelen ondersteund te worden opdat zij zich essentieel op hun activiteiten kunnen toeleggen en verlost kunnen worden van administratieve en juridische zorgen.

De advocaten van de associatie Lexing staan u terzijde om uw projecten te vergemakkelijken.

Onze advocaten beschikken over een geavanceerde vaardigheid in alle domeinen van het zakenleven. Die beheersing staat het ons toe om alle soorten ondernemingen bij te staan, van de multinationale groep tot de zelfstandige ambachtsman, gaande van de vennootschap tot de zelfstandige natuurlijke persoon.

Wij bieden uw onderneming juridische oplossingen op maat

We bieden een volledig dienstengamma aan, waaronder:

  • het onderhandelen en opstellen van verschillende commerciële contracten (algemene en bijzondere voorwaarden (B2B en B2C); commerciële distributiecontracten (franchiseovereenkomst, agentuur overeenkomst, commerciële concessieovereenkomst); handelshuur en overdracht van handelszaak);
  • de bescherming van uw creaties (auteursrecht, octrooien voor uitvindingen, tekeningen et modellen, merken,…);
  • de oprichting van vennootschappen en vzw’s (opstellen van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, bescherming van minderheidsaandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders,…);
  • de invordering van schuldvorderingen;
  • de organisatie van liquidaties en de opvolging van het faillissement van vennootschappen;
  • eerbiediging voor de regels inzake consumentenbescherming;
  • de overeenstemming van uw initiatieven met het mededingingsrecht;
  • meer in het algemeen, het doorvoeren van audits betreffende het normatief risico en de conformiteit;

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure (voor de burgerlijke, handels-, strafrechtelijke jurisdicties) te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier, wanneer vertrouwelijke onderhandelingen mislukt zijn.

In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis ter zake, staat u terzijde :

Enige vraag?

Contacteer ons
leo. venenatis, dapibus ante. mi, Sed felis Lorem ipsum