Luchtvaart / Drone-luchtvaart

Lexing: Advocaten gespecialiseerd in luchtvaart en drone-luchtvaart

De luchtvaart met drones is een tak van de luchtvaart die in volle expansie is. Door haar specifieke kenmerken krijgt deze categorie vliegtuigen te maken met zowat elke rechtstak: luchtverkeersregels, conformiteit en technische normering, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, milieu, aansprakelijkheid, telecom…

Het departement Creactivity komt tussen in adviesverlening en in geschillenbeslechting over de juridische en technische kwesties met betrekking tot:

  • toepassing en interpretatie van specifieke wetgeving;
  • het beheer van de conformiteit van het gegevensverkeer gegenereerd door de droneluchtvaarttoepassingen;
  • begeleiding van fabrikanten, operatoren, telepiloten enz. bij administratieve stappen  (bescherming van persoonsgegevens, reglementering verbonden aan burgerluchtvaart);
  • aansprakelijkheid verbonden aan het gebruik van drones (verzekeringspolis enz.).
  • strategisch beheer van intellectuele eigendom alsmede de waardering van industriële activa;
  • het uitvoeren van audits betreffende het normatief risico en conformiteit;
  • opzetten van het contractueel kader rond projecten.

Onze advocaten bieden u doeltreffende oplossingen aan op uw juridische vragen inzake luchtvaart en drone-luchtvaart

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier.

In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens op regelmatige basis aangesteld als arbiter of juridisch expert.

Wij ondernemen voor uw rekening eveneens alle nuttige stappen om u bij de federale minister voor Mobiliteit of voor het Directoraat-generaal Luchtvaart te vertegenwoordigen of, indien nodig nemen wij contact op met de verschillende beheerders van de Belgische luchthavens.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis inzake luchtvaart en drone-luchtvaart , staat u bij:

Enige vraag?

Contacteer ons