Faillissement en reorganisatie

Het overdragen van verliezen, een vermindering van eigen fondsen, vermogensmoeilijkheden en betalingsachterstand,…

Geen enkele onderneming ontsnapt aan de risico’s van de economische conjunctuur en om het even welke onderneming kan moeilijkheden ondervinden die naast de industriële, commerciële of financiële beslissingen, een adequate juridische omkadering vereisen.

Deze aangepaste juridische begeleiding veronderstelt een goede kennis van alle juridische aspecten van het bedrijfsleven – boekhoudrecht, vennootschapsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, enz. – waarbij elk aspect door zijn analyse en specifieke inwerkingstelling, juridisch dient bij te dragen aan een optimale coherentie in het behouden van de continuïteit van de onderneming en ook aan de wederopbouw ervan.

Een goede anticipatie van deze moeilijkheden en het opzetten van de vereiste juridische maatregelen kunnen niet alleen de eventueel bedreigde continuïteit verzekeren, maar ook de steun van de kandidaat-investeerders of partners verzekeren en eveneens een mogelijke aansprakelijkheid van bedrijfsleiders vermijden.

De onderneming is altijd een plaats waar verschillende belangen elkaar ontmoeten (aandeelhouders, werknemers, schuldeisers, cliënten, …). Die belangen veroorzaken in geval van moeilijkheden een verdeeldheid die het potentieel nog vermindert en noodzakelijke middelen uitholt. Een adequate en efficiënte juridische omkadering is er precies op gericht om dit probleem, dat vaak fataal is, te overbruggen of, bij gebrek daaraan, die schijnbaar tegenovergestelde belangen te verplichten om op het gemeenschappelijke doel samen te komen.

Enige vraag?

Contacteer ons