Ondernemingsrecht

Wij geven zowel advies aan ondernemers die als zelfstandige dan wel in een zaak werken.

Onze rol: het welslagen van uw activiteit bevorderen door u in de hele loop daarvan bij te staan en dit, vanaf haar oprichting evenals dat onze adviezen voor u onaangename verrassingen vermijden die uw onderneming in gevaar zou kunnen brengen.

Ons team staat u bij in de volgende domeinen:

 • De opstelling/ wijziging van de statuten van uw vennootschap en van uw aandeelhoudersovereenkomst conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
 • Het in overeenstemming brengen van uw onderneming met de regelgeving (statutaire, fiscale, boekhoudkundige verplichtingen, zo nodig met onze partners),
 • Opstellen van overeenkomsten of bijstand in het kader van het sluiten van overeenkomsten (huurovereenkomsten, overeenkomsten van verkoop, overdracht, makelaardij, franchise …), van algemene voorwaarden, enz.,
 • Fiscale optimalisatie en auteursrecht van bedrijfsleiders van de onderneming en van hun bedienden,
 • Invordering van schuldvorderingen,
 • Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders,
 • Zakelijk strafrecht,
 • Conformiteit met de GDPR,
 • Conflicten tussen aandeelhouders,
 • Overdracht van de onderneming,
 • Ontbinding van de onderneming,

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis ter zake, staat u bij :

Enige vraag?

Contacteer ons
dictum justo eget elit. ipsum quis, Aliquam felis leo commodo