Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met sociale regelgeving met een complexe en soms onbegrijpelijke inhoud. Nochtans raakt het sociaal recht elke etappe in het leven van de onderneming. Elk van die stappen en hun impact mogen niet onderschat worden. De mondialisering en de liberalisering van de markten, de vrijheid van diensten, de vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van werknemers, van kaderleden en van bestuurders, doen nergens af aan de complexiteit en het dwingend karakter van die materie.

Rekruteringen, selecties, promoties, loononderhandelingen en loonoptimalisering, verwerking van de persoonsgegevens van de werknemers, loonpolitiek, flexibiliteit van de werkuren, gezondheid en veiligheid op het werk, controle en toezicht op de werknemers en ontwikkeling van nieuwe technologieën, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bescherming van de belangen van de onderneming tegen oneerlijke concurrentie of schending van fabrieksgeheimen, ontslag, herstructurering, sociaal plan, brugpensioen, enz… vormen een problematiek waarmee ondernemingen en hun HR-verantwoordelijken dagelijks geconfronteerd worden.

In die context adviseert het departement sociaal recht u en staat het u bij in de meest verschillende materies binnen deze juridische discipline die voortdurend evolueert.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

 

Enige vraag?

Contacteer ons