Ressources – Labour and Public service Law

Iedereen in de werkwereld verdient het om ondersteund te worden. Ons kantoor levert u juridische oplossingen op maat!

De regelgeving in de arbeidswereld is omvangrijk en ingewikkeld.

De missie van Ressources, het departement van het kantoor voor sociaal recht en overheids- en ambtenarenzaken, is om te dienen als draad van Ariadne.

Onze gezamenlijke wens? Het u toe te staan om u te concentreren op de essentie eerder dan op administratieve kwesties.

Met het oog daarop stelt Ressources flexibele juridische oplossingen voor aan de actoren van de arbeidswereld. Wij staan elk van hun bij en onze diensten zijn aangepast in functie van hun noden en middelen.

Het kantoor biedt elke werkgever een compleet dienstengamma aan

Lexing biedt in het bijzonder:

 • bijstand in het opstellen, onderhandelen en de uitvoering van arbeidsovereenkomsten, aanvullende overeenkomsten, loonstatuten en arbeidsreglementen ;
 • de verdediging en vertegenwoordiging in het arbeidscontentieux (rechtbanken) en ambtenarenzaken (Raad van State) ;
 • bijstand tijdens sociale controles ;
 • ondersteuning in het beheer van het personeel;
 • advies inzake sectorale regelgeving ;
 • bijstand in het onderhandelen van bedrijfsovereenkomsten of van sectorale overeenkomsten;
 • advies en verdediging inzake sociale zekerheid(pensioen, ziekte-invaliditeit, werkloosheid, …).

Wij staan u bij in uw arbeidsverhoudingen. Daar waar het beter is om raad in te winnen om een conflict te ontwapenen vooraleer het escaleert, is het nooit de laat om te handelen !

Wij bieden heldere antwoorden aan alle actoren

Talrijke klanten stellen vertrouwen in ons. Dat heeft ons toegestaan om een deskundigheid op te bouwen in alle aspecten betreffende arbeidsverhoudingen. In alle omstandigheden bieden wij een helder, concreet en pragmatisch antwoord. Wij adviseren u in het bijzonder inzake volgende vakgebieden :

 • het aanwerven, aannemen en … ontslag;
 • werk- en rusttijden;
 • arbeidsreglement ;
 • vertegenwoordiging van werknemers ;
 • pensioenen ;
 • sociale inspecties ;
 • discriminaties ;
 • pesten ;
 • bescherming ;
 • welzijn op het werk ;
 • privacy op het werk ;
 • GDPR ;
 • sociaal strafrecht.

Enige vraag?

Contacteer ons