Regalien – Administrative & Public Law

Het departement Régalien van de associatie verleent bijstand en advies aan (federale, gewestelijke, communautaire en lokale) overheidsinstanties, maar ook aan privébedrijven en particulieren.

Zij kan bijvoorbeeld een onderneming die zich in België wil komen vestigen, begeleiden bij het verwerven van inzicht in de regelgevingen betreffende openbare aanbesteding, stedenbouw enz.

Zij kan eveneens overheidsinstanties begeleiden bij de procedure rond het opzetten van nieuwe instellingen, bijvoorbeeld een autonoom gemeentebedrijf, of het ontwikkelen van publiek-private samenwerkingen.

Het departement heeft een ruime ervaring inzake de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de rechtbanken die tussenkomen in de geschillenbeslechting waarbij administratieve overheden betrokken zijn.

Het departement Régalien bestaat uit advocaten die over een grondige kennis van bestuursrecht beschikken.

Enige vraag?

Contacteer ons