Structure – Real Estate & Construction

Structure is het departement voor vastgoedrecht, bouwrecht en overheidsopdrachten van Lexing.

Structure is een team van specialisten dat ernaar streeft passende oplossingen te vinden voor de noden van uw onderneming.

De leden van het departement hebben een bijzondere deskundigheid ontwikkeld in de verschillende takken van vastgoedrecht, bouwrecht en van openbare aanbesteding, zowel voor wat betreft de facetten van adviesverlening alsook die van geschillenregeling. Door in teamverband te werken, kunnen ze bovendien zeer geavanceerde diensten leveren, omdat elke advocaat in specifieke domeinen gespecialiseerd is.

Deskundigheid betekent echter niets als er geen totaalvisie op de sector wordt ontwikkeld. Structure heeft die strategie aangenomen, enerzijds door nauwe banden aan te knopen met de professionals, de ondernemers en de experten, en anderzijds door in onze afdeling ook alle wettelijke aspecten aan bod te laten komen die nodig zijn voor een goede organisatie van een project, zowel de burgerrechtelijke, administratieve, publieke, private, stedenbouwkundige, ecologische, sociale als fiscale.

De ervaring van het departement is eveneens gefundeerd op de banden die we hebben aangeknoopt met de Faculteiten rechten, architectuur en toegepaste wetenschappen en onze betrokkenheid bij het uitwerken van de rechtsleer.

Structure kan zich beroepen op een diepgaande verbondenheid met de realiteit. Onze vestigingen op verschillende plaatsen bieden ons een uitstekende kennis van de verschillende plaatselijke rechtbanken, een onmiddellijke beschikbaarheid en een zeer verscheiden cliënteel.

Enige vraag?

Contacteer ons