Lexlegacy – Inheritance Law

Lexlegacy is het competentiecentrum van Lexing – Belgium gericht op de digitale erfopvolging.

Het verenigt bevestigde beroepsbeoefenaars die een beetje sereniteit zullen bijbrengen aan uw naasten en kennissen bij uw digitaal overlijden.

Bied aan hen van wie u houdt een weg getekend door uw plannen en blijf zo de architect van de overgang van uw digitale nalatenschap.

Enige vraag?

Contacteer ons