Creactivity – IP & IT

Creactivity, ons departement IT en Intellectuele Eigendom (IT/IP), bestaat uit advocaten die zowel nationaal als internationaal erkend zijn in hun vakgebied, in het bijzonder om hun wetenschappelijke bijdragen.

De leden van het departement hebben een specifieke deskundigheid ontwikkeld in de verschillende takken van het IT- en intellectuele eigendomsrecht, zowel wat betreft adviesverlening als bij geschillen. Wij werken in teamverband, wat ons toelaat om een geavanceerde dienstverlening te organiseren tussen advocaten die elk gespecialiseerd zijn in een specifiek domein.

Creactivity staat zowel ondernemingen als particulieren (auteurs, uitvinders, ontwikkelaars, …) bij in het veiligstellen van hun activiteiten en transacties, evenals bij het uitwerken van een optimale bescherming en waardering van hun investeringen en verwezenlijkingen.

Dankzij de kennis en het begrip van technologieën van de leden van het departement, heeft het departement een uitgebreide ervaring ontwikkeld in de begeleiding van elk type informaticaproject (uitbouwen van databanken, websites, outsourcing, …) en dit vanaf de voorbereiding tot het opvolgen van resultaten en het aanpakken van eventuele problemen die ontstaan.

De bijstand verleend door de andere departementen van het kantoor, biedt de mogelijkheid om de informaticaprojecten op een volledige en precieze wijze te behandelen in al haar aspecten (sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, etc.). Creactivity komt dus regelmatig tussen ter ondersteuning van de andere departementen indien die de expertise op dat vlak nodig hebben.

Wat betreft de beslechting van geschillen, staat Creactivity haar cliënten bij in de verdediging van hun intellectuele eigendomsrechten en komt zij geregeld tussen in gedingen m.b.t. informaticaprojecten.

Dankzij een internationale samenwerking met de meest bekwame advocaten kan Creactivity eveneens met kennis van zaken tussenkomen in zaken die verband houden met activiteiten met een internationaal karakter.

The department is highlighted in the Who’s Who Legal 2021 in the field of Information Technology, Telecoms & Media and Data Privacy & Protection, in the Leaders League 2020 and 2021 in ICT, trademark and patent litigation and by Legal 500 2016 in ICT law and in 2015 intellectual property.

Enige vraag?

Contacteer ons