Lexcar – Road traffic Law

Lexcar is het competentiecentrum van Lexing – Belgium gericht op het wegverkeersrecht. Het verenigt bevestigde beroepsbeoefenaars in alle materies die dit complexe en evolutieve thema omvat.

Lexcar biedt een dienst van juridische adviezen en vertegenwoordiging in rechte in België!

Rijd goed vertegenwoordigd rond!

Enige vraag?

Contacteer ons