Werkgevers

Elke werkgever verdient ondersteuning. Onze advocatenassociatie levert u juridische oplossingen op maat!

De Belgische wetgever heeft zich bij het ontwerpen van het wetgevende doolhof van het arbeidsrecht als een soort Daedalus opgesteld, en daardoor vooral de taak van de ondernemingen en de departementen human resources ingewikkelder gemaakt. Het departement Ressources, departement voor het sociaal recht en de openbare functie van de advocatenassociatie Lexing, functioneert als draad van Ariadne. Wat onze gemeenschappelijke wens is? Het u toe te staan u te concentreren op het beheer van uw menselijk kapitaal, eerder dan op administratieve aangelegenheden.

Met dat doel biedt het departement Ressources flexibele juridische oplossingen aan werkgevers.

Wij staan elke werkgever bij – van ambachtsman tot internationale groep, gaande van de onderneming tot de zelfstandige vrij beroeper. Onze diensten zijn aangepast aan uw noden en middelen.

De werkgever beschikt over een ruim arsenaal aan werktuigen om sociale conflicten te voorkomen en te verhelpen. Mobiliseer ze!

De associatie biedt een totaalpakket van diensten aan aan elke werkgever. Lexing stelt onder meer volgende diensten voor:

 • hulp bij het opstellen, onderhandelen en uitvoeren van arbeidscontracten en salarisstatuten;
 • verdediging en vertegenwoordiging bij arbeidsgeschillen (rechtbanken) en ambtenarenzaken (Raad van State);
 • adviesverlening over sectorale reglementeringen;
 • bijstand in de onderhandeling van ondernemingsakkoorden of sectorakkoorden;
 • ondersteuning in het beheer van het personeel;
 • adviesverlening en verdediging op het vlak van sociale zekerheid (pensioen, ziekte & invaliditeit, werkloosheid…).

Wij staan u bij in uw relaties met de werknemers, vakbonden et andere beschermde werknemers. Ook al is het beter om advies in te winnen om een conflict te ontmijnen voordat het uithardt, het is nooit te laat om te handelen!

Wij bieden duidelijke antwoorden aan alle werkgevers

Talrijke cliënten stellen vertrouwen in ons. Dat heeft ons toegestaan om een deskundigheid uit te bouwen in alle aspecten van de arbeidsrelatie.

In elk geval bieden wij een duidelijk, concreet en pragmatisch antwoord.

Wij verlenen u in het bijzonder advies omtrent volgende domeinen:

 • aanneming, aanwerving en … ontslag;
 • werk- en rusttijden;
 • arbeidsreglementen;
 • vertegenwoordiging van de werknemers;
 • pensioenen;
 • sociale inspecties;
 • discriminaties;
 • welzijn op het werk;
 • privéleven op het werk; …

Onze advocaten ondersteunen u wat ook uw behoefte is.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis ter zake, staat u terzijde:

Enige vraag?

Contacteer ons