Verzekeraars & Tussenpersonen

Bent u verzekeraar, makelaar of tussenpersoon? Onze advocaten bieden een antwoord op uw juridische vragen!

Verzekeraars worden onderworpen aan steeds strengere prudentiële verplichtingen. Daarboven komen de regels betreffende de bescherming van het privéleven, het consumentenrecht, het mededingingsrecht en het gemeenrechtelijk contractenrecht. Efficiënte en competitieve verzekeringsproducten aanbieden heeft nooit eerder een dergelijk veeleisende activiteit uitgemaakt.

De verzekeringstussenpersonen (makelaars en financiële agenten) vragen eveneens om beschermd en verdedigd te worden.

De advocaten van de associatie bieden hun vaardigheden aan aan de verzekeraars en makelaars. Onze diensten omvatten:

 • het opstellen van verzekeringsovereenkomsten;
 • het geven van juridisch advies (waarvan in het bijzonder, betreffende de prudentiële regelgeving);
 • hulp bij het tot stand brengen van een distributienetwerk van verzekeringsproducten;
 • de analyse en het onderzoek van de aansprakelijkheid van tussenliggende makelaars;
 • de verdediging in rechte;…

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier.

In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

In voorkomend geval kunnen we tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

De advocaten van Lexing leveren diensten op maat aan verzekeraars en makelaars

De advocaten van Lexing zijn competent in alle domeinen van het verzekeringsrecht:

 • verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid:
  • BA privéleven;
  • professionele BA;
  • BA-verzekering auto;
  • BA exploitatie;
 • zaakverzekeringen:
  • brandverzekering;
  • diefstalverzekering;
  • verzekering van voertuigen (auto’s, vliegtuigen, shepen,…);
 • investeringsproducten:
  • levensverzekering; enz.

We bieden eveneens de prijzigste diensten aan betreffende complexe verzekeringsproducten zoals herverzekering en bijkomende verzekeringen.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis ter zake, staat u terzijde :

Enige vraag?

Contacteer ons