Spellen en weddenschappen

Onze advocatenassociatie stelt juridische oplossingen voor aan ondernemingen die online spellen en weddenschappen organiseren

De ontspanningssector, en die van de spellen en weddenschappen zitten midden in het werk. Deze economische sector is extreem dynamisch aangezien zij mee gedragen wordt door het succes van grote sportevenementen.

Op een misschien meer bescheiden niveau, loopt de marketing over van ideeën om wedstrijden en spellen op het internet uit te baten met promotionele doeleinden.

De gamification is tenslotte overal aanwezig en krijgt vorm in alle online apps, zowel met promotionele als professionele doeleinden.

De keerzijde van de medaille maakt echter dat het nooit zo eenvoudig is geweest om verloren te lopen in het doolhof van de wetgeving : wetten eigen aan de sector van de spellen en weddenschappen, algemene wetgeving betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, consumentenbescherming maar ook de bescherming van het privéleven, marktpraktijken, mededinging,…

Wij helpen u uw weg te vinden doorheen die regelgeving. Ons departement heeft terzake een belangrijke ervaring verworven en een zeer grondige kennis van de wetgeving, zulks bij de marktleiders van de sector.

Lexing stelt u diensten op maat voor inzake online spellen en weddenschappen

Wij stellen u een compleet gamma aan juridische diensten voor, waaronder :

  • audit van uw projecten, dit zowel vanuit het oogpunt van de specifieke wetgeving betreffende de spellen en weddenschappen, als uit dat van alle andere domeinen, zoals consumentenbescherming, intellectuele eigendom, het recht op privéleven,… ;
  • het contractuele kader van of het in conformiteit stellen van uw projecten ;
  • de bescherming van uw projecten tegen concurrenten en/of inbreuken op intellectuele rechten,
  • bijstand in het kader van alle administratieve procedures alsook in geval van contact met regulerende overheden.

Ons doel bestaat eruit u heldere, concrete en pragmatische oplossingen te bieden. Wij leveren u advies en bijstand om uw projecten en ondernemingen te kaderen. In voorkomend geval verdedigen wij u ook voor de hoven en rechtbanken.

Ons team, samengesteld uit advocaten met een grondige kennis in de materie van online spellen en weddenschappen, staat u bij :

Enige vraag?

Contacteer ons