Robotica

De ontwikkeling van artificiële intelligentie en het Internet der dingen– en de omgevende intelligente die daardoor ontstaat – evenals de ontwikkeling van het steeds belangrijkere delegeren van zekere taken aan virtuele assistenten, zoals chatbots, heeft geleid tot de opkomst van een nieuwe specialiteit, namelijk het roboticarecht.

Technisch gezien bevindt de robotica zich op een kruising tussen verscheidene activiteitensectoren: mechatronica, elektronica, programmatuur, nanomaterialen, kunstmatige intelligentie enz. Dat maakt dus een multidisciplinair begrip en kennis van deze sectoren en hun uitdagingen noodzakelijk.

De afdeling Creactivity staat u bij met advies en in geschillen over ethische, juridische en technische kwesties zoals:

  • beheer van gegevensstroom en van de conformiteit van toepassingen van het Internet der dingen;
  • voorbereiding en uitvoering van “smart contracts”;
  • aansprakelijkheid voor gebrekkige producten en schade ingevolge het gebruik van robots of artificiële intelligentie;
  • bescherming en beveiliging van informatiesystemen;
  • eigendom en bescherming van vernieuwingen in robotica;
  • ethiek en mensenrechten;
  • normalisatie en gelijkvormigheid.

Outsourcing, arbitrage en bemiddeling : flexibele oplossingen voor de roboticasector

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier.

In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens op regelmatige basis aangesteld als arbiter of juridisch expert.

De advocaten van Creactivity nemen regelmatig deel aan de werkzaamheden van de Vereniging voor robotrecht.

De afdeling Creactivity heeft eveneens de vzw Belgian Robotic Law Association opgericht. U bent van harte welkom op haar activiteiten!

Een team van gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis inzake robot- en roboticarecht staat u bij:

Enige vraag?

Contacteer ons