Bouwrecht

Architecten / Ingenieurs

De associatie stelt aan elke architect en ingenieur in het bouwrecht concrete juridische oplossingen voor

Het departement Structure heeft haar faam ten dienste van alle partijen in de bouw (architecten, ingenieurs, landmeters,…) gefundeerd op een sterk gespecialiseerde juridische competentie en een concrete technische deskundigheid.

Dank zij hun jarenlange ervaring en hun specialisatie kennen de advocaten van de afdeling Structure de verschillende betrokken actoren, de aarzelingen rond de opbouw van een onroerend goed alsmede de technische realiteit van een werf. Het is die kennis die wij u ten dienste stellen.

Juridische competentie volstaat inderdaad niet. Om dossiers op zich te nemen waarbij een architect of ingenieur betrokken zijn, is een technische deskundigheid onmisbaar.

De behandeling van de dossiers vergt in de eerste plaats een goede kennis van de verschillende bouwtechnieken. In vele dossiers draaien de discussies vooral rond het al dan niet bestaan van gebreken en het naleven van de regels van de kunst. In die omstandigheden is het absoluut noodzakelijk dat de advocaat-raadsman vertrouwd is met de uitvoeringsregels.

De juridische techniek staat eveneens centraal aangezien vele juridische kwesties sectorspecifiek zijn:

 • Verdeling van de verbintenissen tussen de bouwheer, de architect en de aannemer, het studiebureau enz.;
 • Verdediging tegen vorderingen wegens gebreken en inzake aansprakelijkheid;
 • Opstelling van architectenovereenkomsten of overeenkomsten inzake speciale technieken;
 • Vastgoedkwesties, aangelegenheden inzake goederenrecht en mede-eigendom;
 • Analyse van de gunning van overheidsopdrachten en particuliere opdrachten en de controle erop;
 • De verzekeringen van de ontwikkelaars (beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ABR, tienjarige aansprakelijkheid);

Van advies tot de vertegenwoordiging van de architect en de ingenieur

Elke architect en werfraadsman is het aan zichzelf verplicht om twee opdrachten te vervullen: zijn cliënten beschermen en zich vrijwaren tegen zijn professionele aansprakelijkheid.

Teneinde aan voormelde doelstellingen te kunnen voldoen, is het departement ‘Structure’ samengesteld uit een compleet team van advocaten gespecialiseerd in het bouwrecht, dat u vanaf het uitzetten van de bouwlijnen tot de definitieve oplevering terzijde staat middels volgende diensten:

 • Uitwerking van vastgoedconstructies en het opstellen van contracten
 • Advies bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten;
 • Oplossing van geschillen inzake mede-eigendom;
 • Vertegenwoordiging in het kader van conflicten (gerechtelijk, maar ook administratief, arbitrage, bemiddeling…);

Wij staan architecten en ingenieurs bij voor alle bevoegde overheden

Wij staan elke architect, of elke ingenieur bij, welk project ook in het geding is. Wij komen net zo goed tussen voor woningwerven als voor industriële werven.

Wij helpen architecten en hun cliënten bij hun vergunningsvragen bij de verschillende publieke overheden. Wij begeleiden u voor de gemeentelijke overheden, of, in het geval van beroep, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de DGO4 van het Waals Gewest, of het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest.

In geval van conflict vertegenwoordigen wij u voor alle gerechtelijke jurisdicties. De associatie komt ook tussen voor de deontologische instanties, ongeacht of het gaat om de “ordre des architectes” of de Orde van architecten.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis ter zake, staat architecten en ingenieurs terzijde :

Aannemers / Projectontwikkelaars

Aannemer of projectontwikkelaar, onze associatie verdedigt u!

Het departement Structure heeft haar faam ten dienste van alle partijen in de bouw (ontwikkelaars, aannemers…) gefundeerd op een sterk gespecialiseerde juridische competentie en een concrete ervaring.

Dankzij hun jarenlange ervaring en hun specialisatie kennen de advocaten van de afdeling Structure de verschillende betrokken actoren, de aarzelingen rond de opbouw van een onroerend goed alsmede de technische realiteit van een werf. Het is die kennis die wij u ten dienste stellen.

Juridische competentie volstaat inderdaad niet. Een technische deskundigheid is onmisbaar om dossiers op zich te nemen.

De behandeling van de dossiers vergt in de eerste plaats een goed begrip van de verschillende bouwtechnieken. In vele dossiers draaien de discussies vooral rond het al dan niet bestaan van gebreken en het naleven van de regels van de kunst. In die omstandigheden is het absoluut noodzakelijk dat de advocaat-raadsman vertrouwd is met de uitvoeringsregels.

De juridische techniek staat eveneens centraal aangezien vele juridische kwesties sectorspecifiek zijn:

 • Verdeling van de verbintenissen tussen de bouwheer, de architect en de aannemer, het studiebureau enz.;
 • Verdediging tegen vorderingen wegens gebreken en inzake aansprakelijkheid;
 • Opstelling van aannemingsovereenkomsten of promotieovereenkomsten;
 • Vastgoedkwesties, aangelegenheden inzake goederenrecht en mede-eigendom;
 • Analyse van de gunning van overheidsopdrachten en particuliere opdrachten en de controle erop;
 • De verzekeringen van de aannemers (beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ABR, tienjarige aansprakelijkheid);

Onze vaardigheden om de aannemer (en de projectontwikkelaar) te vrijwaren tegen aansprakelijkheid

Het departement ‘Structure’ is samengesteld uit een compleet team van advocaten gespecialiseerd in het bouwrecht, dat u vanaf het uitzetten van de bouwlijnen tot de definitieve oplevering terzijde staat. Wij bieden u een compleet dienstengamma aan:

 • Het opstellen van contracten en vastgoedconstructies
 • Advies bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten;
 • Oplossing van geschillen inzake mede-eigendom;
 • Vertegenwoordiging in het kader van conflicten (gerechtelijk, maar ook administratief, arbitrage, bemiddeling…);

Het beroep van projectontwikkelaar is een omkaderd beroep

Sinds meerdere jaren is het beroep van projectontwikkelaar reglementair georganiseerd teneinde de consumentenbescherming te verzekeren.

De advocaten van de associatie beheersen elk punt van de reglementering en bieden u een kwalitatieve juridische bijstand aan.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis van de materie, staat aannemers en projectontwikkelaars terzijde:

Enige vraag?

Contacteer ons