Bent u een mediadienstverlener? een journalist? een beïnvloeder? een adverteerder? Ons firma ondersteunt u!

De mediasector is in voortdurende technologische en juridische evolutie! De afdeling “Media en Reputatie” van ons departement Creactivity zal deze ontwikkelingen voor u onderzoeken. Wij staan u bij in het beschermen van uw statuut en uw creaties, door toe te zien op de conformiteit van uw contracten en door de eerbiediging van uw rechten te controleren.

Daartoe biedt Creactivity flexibele juridische oplossingen die aangepast zijn aan uw profiel. Wij passen onze aanbiedingen aan aan uw behoeften om u een dienst aan te bieden die op uw behoeften en middelen is afgestemd.

Wij beantwoorden al uw juridische behoeften.

Het kantoor biedt u een volledig gamma van diensten aan, waaronder:

  • strategieën om uw rechten te beschermen (vrijheid van meningsuiting, recht op afbeelding,…);
  • advies over reclame- en marketingregelgeving;
  • hulp bij het indienen van verklaringen en vergunningen voor audiovisuele mediadiensten;
  • hulp bij de distributie, licenties en publicatie van uw creaties, alsook bij het opzetten van partnerschappen;
  • het opstellen van contracten;
  • steun en bijstand in het kader van buitengerechtelijke procedures (journalistieke ethiek, recht op weerwoord, verzoek om anonimisering, recht om te worden vergeten, enz.), alsook bij contacten met de regelgevende instanties (HRAS, CDJ, enz.);

Ons doel is u duidelijke, concrete en pragmatische oplossingen aan te reiken. Wij staan u met raad en daad bij om uw projecten en ondernemingen te begeleiden. Indien nodig verdedigen wij u voor hoven en rechtbanken, maar ook voor arbiters of bemiddelaars.

Ons team van advocaten met uitgebreide kennis van mediarecht zal u bijstaan:

Enige vraag?

Contacteer ons