Beroepservaring

Expertisedomein

Diploma's en academische titels

  • Master de spécialisation en droit des TIC (UNamur - CRIDs)
  • Erasmus - University College Dublin
  • Master en droit (UCL)
  • stagiair van Lexing - Belgium CVBA, burgerlijke vennootschap van advocaten onder de rechtsvorm van een handelsvennootschap (K.B.O. 0844.516.345)

Enige vraag?

Contacteer ons