Overeenkomst van studieopdracht en promotie overeenkomst – W. Breyne [Nl]

Description

[Ook beschikbaar in het Frans]

1. Overeenkomst van studieopdracht 

Preambule
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
Artikel 2. Omvang van de studie
Artikel 3. Noden voor de verwezenlijking van het bouwwerk
Artikel 4. Kostprijs van de studie
Artikel 5. Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 6. Gedeeltelijke nietigheid
Artikel 7. Compleet akkoord
Artikel 8. Toepasselijke wet
Artikel 9. Oplossing van geschillen via arbitrage
Artikel 10. Woonstkeuze
Artikel 11. Onherroepelijkheid

2. Promotie overeenkomst

Preambule – bouwgrond – Gewestelijke overheidstegemoetkomingen – Eventuele opschortende voorwaarden – Kennis van de overeenkomst
Artikel 1 : Voorwerp van de overeenkomst
Artikel 2 : De prijs
Artikel 3 : Herziening van de prijs
Artikel 4 : Betaling
Artikel 5 : Uitvoering, opschorting en wijziging van de werken
Artikel 6 : Uitvoeringstermijn
Artikel 7 : Boetes wegens vertraging in de uitvoering
Artikel 8 : Voorlopige oplevering
Artikel 9 : Eindoplevering
Artikel 10 : Burenhinder
Artikel 11 : Waarborg
Artikel 12 : Overdracht van eigendom en van de risico´s
Artikel 13 : Eenzijdige verbreking door de Opdrachtgever en ontbinding van het contract
Artikel 14 : Nietigheden
Artikel 15 : Foto´s
Artikel 16 : Persoonsgegevens
Artikel 17 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Artikel 18 : Oplossing van geschillen via arbitrage
Artikel 19 : Woonstkeuze
Artikel 20 : Deelbaarheid
Artikel 21 : Integraliteit van de overeenkomsten

Bijlage – Beloningen (Waalse Gewest) 

Lexing only grants a non exclusive, personal and non transferrable license for all personal uses of the contract by the client. If a broader use is needed (for the use by third parties such as clients of the client for example), the client is required to contact us in order to agree on a specific license which is in line with its needs.

These documents are protected by copyright. Any transfer to third parties, even free of charge, is therefore illegal.

Any queries?

Contact us
Praesent felis ipsum risus. tempus at